Kontakty:
ELEKTROČAS s.r.o.
  Hlavná 48
  900 27   Bernolákovo
  tel.: +421 2 45993 714
  M: 0905 401 108
 

QR code
 Udalosti
Elektrolab
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Online status

Drôtový a bezdrôtový obecný rozhlas

Moderný systém šírenia informácií pre obce ale i pre priemyselné parky, rekreačné strediská, šírenia správ o udalostiach s možnosťou varovania obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí, pri živelných pohromách, chemických haváriách a pod. Bezdrôtový systém pracuje samostatne, ale umožňuje aj súčasné vyhlasovanie do užívaného drôtového rozhlasu. Umožňuje rozšírenie obecného rozhlasu o bezdrôtové pripojenie spádových obcí, sídlisk, lazov a kopaníc, kde nie je možné pripojenie na drôtový rozhlas.

Dosah systému sa pohybuje podľa členitosti terénu až do 10 km. Vzdialenejšie spádové miesta alebo miesta bez kvalitného signálu sú riešené pomocou prevádzača. 
Informačný systém môže byť zálohovaný a je funkčný aj v prípade výpadku elektrickej energie cca. 72 hodín. Informačný systém rieši kvalitné ozvučenie a zároveň svojim technickým riešením zaisťuje varovanie obyvateľstva aj v prípade neprítomnosti obsluhy na Obecnom úrade. Systém je možné spustiť i diaľkovo cez telefónny modul prípadne informovať obyvateľov i cez email. 

Spínanie reproduktorových hniezd je zabezpečené prostredníctvom digitálne kódovaných signálov. Pri prenose sa používajú samoopravné kódy. Vysielacia frekvencia je v pásme 447 MHz v súlade s všeobecným povolením Telekomunikačného úradu č. VPR-04/2005 bezdrôtový miestny informačný systém (BOR). Za používanie frekvencie sa neplatí.

Technické riešenie a cenovú ponuku Vám veľmi radi vypracujeme na požiadanie.