Kontakty:
ELEKTROČAS s.r.o.
  Hlavná 48
  900 27   Bernolákovo
  tel.: +421 2 45993 714
  M: 0905 401 108
 

QR code
 Udalosti
Elektrolab
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Online status

Obchôdzkový systém (Obchádzkový systém)

Systém slúži na sprehľadnenie pohybu strážnikov počas pracovnej doby. Zabezpečuje efektívne využitie ich pracovného času a dáva silný nástroj manažmentu pri plánovaní produktivity svojich strážnikov. Systém poskytuje prehľady vykonaných obchôdzok a zároveň informuje o prípadných nezrovnalostiach pri vykonávaní obchôdzok.


Charakteristika systému:
Systém je založený na princípe  snímania identifikátorov počas obhliadky objektu pričom na trase obchôdzky sú umiestnené RFID identifikátory (tagy). Pracovník strážnej služby pomocou prenosnej RFID čítačky  sníma postupne čísla jednotlivé kontrolné body v stanovenom poradí.

V prípade, že sa v stanovenom čase a mieste neuskutočnila obchôdzka systém generuje následne chybové hlásenie pre nadriadeného pracovníka.


Vlastnosti:

  • Možnosť definície trasy obchôdzky,
  • Možnosť definície prípadných udalostí na trase obchôdzky,
  • Plánovanie časového priebehu obchôdzky,
  • Generovanie plánov obchôdzky na základe denných vzorov,
  • Generovanie týždenných plánov na základe cyklických kalendárov,
  • Neobmedzený počet kontrolných bodov,
  • Vyhodnocovanie obchôdzok.
OBS GPRS (Obchôdzkový/Obchádzkový terminál)

OBS GPRS (Obchôdzkový/Obchádzkový terminál)

Nová generácia terminálov komunikujúcich v reálnom čase prostredníctvom GPRS. Poskytuje jednoduchú komunikácia s riadiacim centrom a posiela dáta v reálnom čase do systému. Taktiež poskytuje SOS tlačidlo pre núdzové situácie napríklad ak by sa strážnik dostal do problémov vie okamžite zalarmovať pomoc z centrály.
zobraziť celý článok...