Kontakty:
ELEKTROČAS s.r.o.
  Hlavná 48
  900 27   Bernolákovo
  tel.: +421 2 45993 714
  M: 0905 401 108
 

QR code
 Udalosti
Elektrolab
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Online status

Zobrazenie čísla piesní pre kostoly

Číselné LED displeje série EDK sú určené predovšetkým na zobrazovanie čísel žalmov a piesní počas bohoslužobných obradov. Môžu však byť použité aj v iných aplikáciách ako univerzálne číselné displeje s diaľkovým ovládaním (napr. oznámenie výdaja jedla na objednávku v horských chatách a pod.).
 
Vlastnosti:
 • bezdrôtové ovládanie displeja z ručného infra-červeného (IR) ovládača do 20 m
 • bezdrôtové ovládanie displeja pomocou rádiového (RF) modulu do min. 50 m
 • priame zadanie čísla (3 resp. 4 číslice podľa formátu displeja)
 • výška číslic 57, 100 a 160 mm
 • možnosť zobrazenia niektorých znakov abecedy (A, b, C, d, E, F, H, P, U, -, medzera, desatinná bodka)
 • jednoduché zvyšovanie/znižovania čísla o 1 kurzorovými klávesami (šípka hore/dole)
 • striedavé zobrazovanie čísla verša a slohy
 • pamäť na 30 čísel (možnosť pripraviť si dopredu piesne na celý obrad)
 • jednoduché zobrazovanie čísel z pamäti displeja kurzorovými klávesami (šípka hore/dole)
 • 2 nastaviteľné úrovne jasu pre denný a nočný režim prepínané 1 tlačidlom
 • nastaviteľná doba striedavého zobrazovanie piesne a verša v sekundách
 • možnosť vzájomného prepojenia až 32 zariadení (displejov) po 2-vodičovom kábli pomocou rozhrania RS-485*
 • neobmedzené množstvo ovládaných displejov pomocou rádiového signálu RF*
    * Vyžaduje si inštaláciu modulu RF alebo RS485 (predávané osobitne, pozri príslušenstvo nižšie) 
Technické riešenie displejov a ich príslušenstva bolo navrhované s ohľadom na možnosť ich použitia v jednoduchých aplikáciách s jedným displejom alebo vo väčších systémoch s viacerými displejmi. Variabilnosť riešenia umožňuje postupným rozširovaním vytvoriť požadovaný výsledný systém nielen čo sa týka počtu zapojených displejov, ale aj spôsobu ovládania.

V najjednoduchšom prevedení stačí jeden displej a diaľkový IR ovládač na jeho riadenie. Táto zostava je vhodná do malých kostolov, kde maximálna kolmá vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a displejom neprekročí 20 m.

Vo väčších kostoloch a katedrálach, kde je požiadavka na väčší dosah ovládania, je možné využiť výhodu bezdrôtového RF prenosu pomocou mini-číselníka. Mini-číselník sa rovnako ako displej ovláda diaľkovým IR ovládačom, pričom predlžuje jeho dosah pomocou rádiového prenosu signálu (pozri obrázky s možnosťami zapojenia v katalógovom liste). Toto riešenie výrazne zjednodušuje a skracuje inštaláciu displejov.

Displeje môžu byť prepojené medzi sebou aj prostredníctvom 2-žilovej komunikačnej linky RS485, pričom ktorýkoľvek z nich prijíma riadiace povely z diaľkového IR ovládača a ostatné displeje zobrazujú ten istý údaj automaticky.