Kontakty:
ELEKTROČAS s.r.o.
  Hlavná 48
  900 27   Bernolákovo
  tel.: +421 2 45993 714
  M: 0905 401 108
 

QR code
 Udalosti
5/5
krátky popis banneru
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Online status

LED panel textový 1-farebný (výška 16,25 a 48cm) 
Displej sa vyznačuje jednoduchým použitím a umožňuje:
- možnosť nahratia až 8000 znakov, ktoré sú uložené v internej pamäti (žiadne aktuálne informácie nevymaže nový text, klávesnica je potrebná len pre zadanie textu, displej pracuje sám), 
- grafické efekty bežiaceho textu,
- zmena rýchlosti bežiaceho textu v rozsahu 1-20,
- manuálna zmena intenzity jasu zobrazovania v rozsahu 1-10 alebo automatické ovládanie jasu (výber zo 4 rôznych profilov intenzity svetla),
- zadržanie textu na 1 sekundu a viac,
- schopnosť určiť prácu zariadenia (napr. od 8:00 do 17:45),
- vkladanie špeciálnych znakov (šípky, percento, atď),
- možnosť zobrazenia aktuálneho času, dátumu a teploty striedajúco s naprogramovaným textom,
- programovanie cez klávesnicu, ochrana úpravy textu PIN kódom,
- schopnosť písať v 12 jazykoch: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, poľština, ruština, maďarčina, ukrajinčina, lotyština, litovčina, švédčina, nórčina,
- 3 fonty písma a možnosť vertikálnej orientácie displeja,
- dostupné  farby LED: 
- možnosti programovania: USB klávesnica, bezdrôtová klávesnica.
3D efekty:
- zoom efekt,
- pulzovanie,
- zmena aktuálneho textu na nový otočením o 180 stupňov,
- otáčanie textu o 360 stupňov.
Iné efekty:
- plynulý prechod textu sprava doľava (predvolené nastavenie),
- plynulý prechod textu zľava doprava,
- bleskové zobrazenie textu,
- bleskové zobrazenie textu a jeho následné ukončenie v dolnej časti displeja,
- bleskové zobrazenie textu a jeho následné ukončenie v hornej časti displeja,
- zobrazenie textu z hornej časti displeja a stlačením aktuálneho textu nadol,
- zobrazenie textu z dolnej časti displeja a posunutím aktuálneho textu nahor,
- efekt hrebeňa – vertikálny,
- efekt hrebeňa – horizontálny,
- padajúce vodorovné pruhy s prekrytím súčasného textu,
- rozobratie textu na vodorovné pruhy ktoré idú nadol a objavenie nového textu,
- zvislé pruhy vstupujú z pravej strany na prekrytie starého textu,
- rozobratie textu na zvislé pruhy zhora, vľavo sa objaví nový text,
- efekt mliečna dráha,
- efekt blikania,
- efekt skener,
- efekt laser,
- efekt maľovania,
- Las Vegas.
Dodávané rozmery:
75x16cm, 190x16cm, 160x16cm, 130x16cm, 100x16cm, 190x16cm, 225x16cm, 255x16cm, 280x16cm.
70x25cm, 100x25cm, 130x25cm, 160x25cm, 190x25cm, 220x25cm, 250x25cm, 280x25cm.
100x48cm, 130x48cm, 160x48cm, 190x48cm, 220x48cm, 250x48cm, 280x48cm.